EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb kopia

Eko certifikat

Vi är väldigt stolta och glada att vi bakar och producerar våra produkter med ekologiska råvaror.
Vi är dessutom IP-certifierade! IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifieringen sker under ackreditering vilket innebär att certifikatet har en hög trovärdighet.

IP CertifkikatIP Certifikat kopia